ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притисака,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притиска,

Можете погледати овде:Odluka o dodeli ugovora 1.2.1-5-2107

Leave a Reply