НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 4.ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 4    на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац.

Можете преузети овде Појашњење 4

Leave a Reply