ЈНМВ 1.1.8/2017 Набавка рачунарске опреме по Партијама, Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме,Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.18/2107 по Партијама-Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме, позив и конкурсну документацију,

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 1.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 I partija-Računari i srodna oprema

Leave a Reply