ЈНМВ 1.1.8 II/2017 Набавка рачунарске опреме По партијама-2.Партија-НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.8II/2017 -2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме,Позив и Конкурсну документацију

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 2.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 , II partija-NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME

Leave a Reply