НАБАВКА УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуга очитавања калориметара. Набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI 1.2.22 2017

Leave a Reply