НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.
Набавка је спроведена као отворени поступак ЈНОП 1.3.15/2017.

Можете преузети овде  1.3.15 2017 ASFALT. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply