ЈНМВ 2.2.10-Наруџбеница/2017 Израда стручних налаза електричних инсталацијама и громобрана, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.10/2017-Наруџбеница-Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана,

Можете преузети овде:2.2.10. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Leave a Reply