НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНБОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6.ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци машинских и грађевинских радова на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија. Набавка је спроведена кроз отврени поступак ЈН ОП 1.3.30/2017

Можете преузети овде  1.3.30 2017 VI LIČKA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru.

Leave a Reply