ЈНМВ 1.2.9/2017 УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА