НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА,2.ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.2-II/2017-Набавка алата и уређаја по партијама, 2.партија-Електрични алати,

Можете преузети овде:1.1.2-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply