Обавештење о закљученом уговору: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 21. јуна 2017. године по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова ЈНОП 1329/2017 Санација чврстих тачака,
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о закљученом уговору; Санација чврстих тачака

Leave a Reply