НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара-“Набавка арматзре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.Набавка се спроводи кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.5/2017

Можете преузети овде:PozivZaPodnosenjePonude. pdf ЈN OP 1.1.5/2017 и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈН ОП 1.1.5-2017

Leave a Reply