ЈАВНИ ПОЗИВ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ И ПРИКЊУЧНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ “СЕЛО ЋИРИКОВАЦ”

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНОП 1.3.12/2017 Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији “село Ћириковац” у Ћириковцу, можете преузети овде:

PozivZaPodnosenjePonude.1.3.12,KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.12 коначно

Leave a Reply