НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈ И ПОЗИВ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.8/2017 Наруџбеницом, Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене;

Можете преузети овде: 2..1.8. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

Leave a Reply