НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца(ТС).
Набавка се спроводи кроз отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2017-2, у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде Poziv JN OP OS 1.1.13 2017-2 ZaPodnosenjePonude pdf JN OP OS 1.1.13 2017-2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply