НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави јавне набавке ЈНОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца.  По истеку рока за подношење Захтева за заштиту права,  објављује Обавештење о обустави поступка.

Можете преузети овде JN OP OS 1.1.13 2017 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke pdf

Leave a Reply