НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о испоруци система Предизолованих цеви за потребе изградње и одржавња топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца.
Поступак је покренут и уговор потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.
Можете преузети овде JN 1.1.15-5 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply