НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ-ПОЖАРЕВАЦ И ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца.
Поступак је спроведен кроз отворени поступак ЈН ОП 1.3.4/2017
Можете преузети овде JNOP 1.3.4- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply