НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.15/2017.

Можете преузети овде 1 3 15 2017 Odluka o dodeli

Leave a Reply