НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2017.

Можете преузети овде JNOP 1 1 16 2017 AUTOMATIKA KONKURSNA PozivZaPodnosenjePonude pdf.

Leave a Reply