НАБАВКА УСЛУГЕ ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга именованих тела за разврставање, преглед и испитивање посуда под притиском
Набавка је спроведена као набавка мале вредности наруџбеницом  ЈНМВ 2.2.24Н/2017.

Можете преузети овде JNMV 2.2.24N Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply