НАБАВКА ДОБАРА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набака челичних цеви, цевних елемената и материјала.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.1./2017.

Можете преузети овде JNOP 111- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply