НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга штампе рачуна и образаца. Исти је потписан на основу спроведеног поступка јавне набаве мале вресноти ЈН МВ ОС 1.2.11/2017 и закључивања оквирног споразума са једним пружаоцем услуга.

Можете преузети овде  1.2.11-1 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply