НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ- МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор за  набавку машиснких и грађевинских радова на изградњи топлификационог система на локацији – “Мале локације 2017”.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке  ЈН ОП 1.3.11/2017

Можете преузети овде JNOP 1.3.11 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply