ЈНОП 111/2017 Одлука о додели уговора; Набавка челичних цеви и цевних елемената

Дана 19. мај 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку набавке добара.
ЈНОП 111/2017  Набавка челичних цеви и цевних елемената , oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача;
Petex doo, Požarevac, Mačvanska 27, PIB:109154257 МБ:21133744 извршење уговора у заједничкој понуди са чланом групе понуђача:
AP Sidro doo, Beograd, Gandijeva 126/11, ПИБ:101676046, МБ:06029248
Одлука о додели у прилогу:Одлука о додели уговора

Leave a Reply