НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци испоруке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка  је спроведена кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.1.4 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply