Услуге физичко техничког обезбеђеља објеката ЈПТ; Измењена конкурсна документације,Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је комисијски одговорила на питања од стране заинтересованог лица за предметну ЈНМВ 1.2.9/2017 Услуге физичко техничког обезбеђеља објеката ЈПТ. Измењена конкурсна документација и Појашњење бр.1

Можете Преузети овде:JNMV 1.2.9- 2017, 1. POJAŠNJENJE; 1.2.9-2017 ЈНМВ-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply