НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга снимања и израде геодетских подлога за потребе пројектовања ТС кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.2.17 2017 GEODETSKE PODLOGE. OBAVEŠTENJ EO ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Leave a Reply