НАБАВКА „УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ“ – ПОЈАШЊЕЊЕ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ 2.2.24Н/2017  – „Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притиском“.
Можете преузети овде JNMV 2.2.24n 2017 Појашњење 1

 

Leave a Reply