УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању предметне Јавне набавке  услуга,ЈНМВ 1.2.9/2017 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:, POZIV 1.2.9-2017 fizičko tehničko obezbeđenje objekata JPT, 1.2.9-2017 JNMV КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply