НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку  – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији  МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.  Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODLELI JNOP 1.3.11 2017

Leave a Reply