НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА ИОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум о набавци пружања услуге штаме рачуна и образаца. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде JN MV OS 1.2.11 2017 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Leave a Reply