Обавештење о потписаном уговору; Санација ревизионих комора

Дана 09. маја 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ 1328/2017 Санација ревизионих комора, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Јадран доо, Београд, Корнатска бр.2, ПИБ: 100206540; МБ:07032358
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештње о закљученом уговору Санација ревизионих комора

Leave a Reply