НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Набавка машинских и грађевинских радова  на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.30/2017

 

Можете преузети овде JNOP 1.3.30 2017 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply