НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНОПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка се спроводи кроз отворени поступак.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС ПОЈАШЊЕЊЕ 2

Leave a Reply