НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.23/2017 –  Услуга проценитеља имовине.

Можете преузети овде 1.2.23 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply