НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку и отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).

Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.13 2017 Појашњење 1

 

Leave a Reply