НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМАНА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2017

Можете преузети овде JN OP 1.3.15 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude 1.3.16 JNOP 1.3.15 2017 КONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply