НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.4/2017

Можете преузети овде  JNOP 1.1.4 2017 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply