НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроматеријала и електроопреме. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017

Можете преузети овде JNMV 1.1.19 2017 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply