УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА, 1.ПАРТИЈА-УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ -ПОСЛОВНИ РУЧАК,ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну ЈНМВ Угоститељске услуге по Партијама- 1. Партија:Угоститељске услуге-Пословни ручак:

Можете преузети овде: 1.2.7-I. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply