ЈНМВ 1.1.9-II/2017-НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА 2. ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговра за предметну ЈНМВ 1.1.9-II/2017-Набабвка рачунарских лиценци софтвера , 2.Партија-Набавка антивирус програма

Можете преузети овде:Odluka o dodeli Ugovora 1.1.9-II-2017

Leave a Reply