НАБАВКА УСЛУГЕ РАДИОГРАФСКЕ КОНТРОЛЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  Услуге за радиографску контролу заварених спојева на топлификационом систему спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2017

Можете преузети овде 1.2.4 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply