НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Снимање и израда геодетских подлога за потербе пројектовања топлификационог система. Набавка је спроводена кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.17/2017.

Можете преузети овде ODLUKA JN OP 1.2.17 2017 G.PODLOGE

 

Leave a Reply