НАБАВКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова  – Хитне интервенције – грађевински радови. Набавка је спроведена кроз  отворени поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.2/2017.

Можете преузети овде ODLUKA JNOP 1.3.2 2017

Leave a Reply