ЈНМВ 2.2.18/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСИТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ