ЈНМВ 2.2.18/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСИТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.18Н/2017 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних сиситема дојаве пожара:

Можете преузети овде:2.2.18n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Leave a Reply