НАБАВКА УСЛУГА-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.8/2017-Услуге ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Можете преузети овде:1.2.8-2017-poziv-za-podnosenje-ponude;1.2.8-2017 Konkursna dokumentacija

Leave a Reply