НАБАВКА УСЛУГА-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА