НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор- Наруџбеницу бр 4,  о набавци добара – Набавка система предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система подручја Пожаревца.
Уговор је потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.

Можете преузети овде  .JN 1.1.15-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply