ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

Дана 13. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Објављујемо обавештење у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply