НАБАВКА УСЛУГА -УСЛУГА ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.23/2017 Услуге проценитеља имовине,

Можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.23-2017 Одлука о додели уговора

Оставите одговор